Pulverit Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
"Opracowanie antykorozyjnego podkładu epoksydowego lub epoksydowo-poliestrowego o niskiej zawartości cynku dedykowanego do systemów dwupowłokowych do zabezpieczania piaskowanej stali eksploatowanej w środowisku o klasie korozyjności C5M"
Przedmiotem projektu są prace B+R mające na celu opracowanie antykorozyjnego podkładu epoksydowego lub epoksydowo-poliestrowego dedykowanego do systemów dwupowłokowych do zabezpieczania piaskowanej stali eksploatowanej w środowisku o klasie korozyjności C5M (środowisko morskie). Podkład ten charakteryzował się będzie znacznie obniżoną (do mniej niż 10% masy) zawartością cynku w stosunku do obecnie dostępnych podkładów cynkowych. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu nanorurek węglowych, które z połączeniu z cynkiem zapewnią wymaganą dla produktów antykorozyjnych inhibicję elektrochemiczną.
Jedynym obecnie znanym rozwiązaniem antykorozyjnym klasy C5M są podkłady z wysoką zawartością cynku metalicznego. Są one jednak szkodliwe dla środowiska (produkty utleniania cynku są klasyfikowane jako silnie toksyczne dla organizmów wodnych), a przez wysoki ciężar właściwy są m.in. mało wydajne. W ramach projektu zostanie opracowana ekologiczna (co najmniej czterokrotnie mniejsza zawartość cynku), znacznie bardziej wydajna (o co najmniej 20%) alternatywa dla podkładów wysokocynkowych, zapewniająca ochronę antykorozyjną w środowisku korozyjnym o najwyższej klasie korozyjności C5M przez okres 15-25lat (H).
Grupą docelową są podmioty sektora ropy i gazu, przemysł morski, lotniczy, obronny, a także setki innych branż, produkujących bardzo zróżnicowany asortyment (maszyny dla przemysłu spożywczego, sektory elektrotechniki i elektroniki, budownictwa, konstrukcji etc.).

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 1 125 424,66 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 655 428,89 PLN