KIM JESTEŚMY?


O nas Jesteśmy firmą produkującą farby proszkowe od 1973 roku. Jesteśmy dumni z naszych początków:

Od zawsze mieliśmy zlokalizowaną produkcję w historycznej dzielnicy Mediolanu, Bovisa, mając włoski umysł i serca, a od 2000 roku produkujemy w ten sam sposób w Polsce, w Tychach, na Śląsku. Spółka Pulverit Polska ma polską dyrekcję i polski personel. Jesteśmy zakorzenieni i powiązani z terytorium, na którym działamy.
Wierzymy w jakość, innowacje, trwałe relacje, a przede wszystkim w ludzi, którzy pracują dla nas i z nami.

Historia firmy Pulverit

Był rok 1973 i od jakiegoś czasu mówiono o nowym typie farb, o farbach proszkowych, które w porównaniu z tradycyjnymi płynnymi farbami nie wymagały używania rozpuszczalników. Inżynier Mario Parodi, Comm. Prando i Comm. Stoppani byli szczególnie zainteresowani tą nową technologią, więc zdecydowali się rozpocząć zaczynając od zakupu licencji na produkcję od firmy IG Pulvertechnik, która stała się również wspólnikiem nowo powstającej firmy.

Potrzebny był technik, a w tamtym czasie było bardzo niewielu specjalistów tej branży posiadających specjalistyczną wiedzę. Wiadomo było, że największym włoskim ekspertem był dott. Riva, nie było łatwo przekonać go, aby wrócił do branży proszków, z którym jego związek miał teraz charakter miłości i nienawiści, ale wyjątkowość projektu pokonała jego początkowe opory.

W grudniu 1973 r. została założona spółka "IG Pulver Italia S.p.A", przez podobieństwo do IG Pulvertechnik. w 1994 roku nazwa firmy została zmieniona na "Pulverit", aby odróżnić się od spółki IG Pulvertechnik, która nie jest już naszym wspólnikiem.

Na przełomie wiosny i lata 1974 r. uruchomiono produkcję. Zgodnie z przewidywaniami pierwszy rok zakończył się stratą, ale już w drugim osiągnięto równowagę, a we wszystkich kolejnych latach dobre zyski, które w dużej mierze zostały ponownie zainwestowane. W 1977 roku kupiliśmy drugą linię, w '79 trzecią i tak dalej, aż do siódmej i kolejnych inwestycji w urządzenia i sprzęt laboratoryjny.

W 2000 roku w Polsce założyliśmy spółkę PULVERIT POLSKA, która posiada dzisiaj 7 linii produkcyjnych i zatrudnia około 80 pracowników.

W 2007 roku w Niemczech założyliśmy spółkę PULVERIT DEUTSCHLAND, która dzisiaj może pochwalić się około dziesięcioma pracownikami i magazynem.

W 2016 w Hiszpanii powstała spółka PULVERIT IBERIA S.L.U, zatrudniająca dzisiaj 4 pracowników i posiadająca magazyn.

Jesteśmy dumni z naszej historii i z tego, kim dzisiaj jesteśmy, ale musimy również patrzeć w przód, próbując przewidzieć przyszłość. Trzeba będzie być coraz bardziej dynamicznym, gotowym do innowacji, nie zapominając o tym, jak ważne jest nasze zdobyte już doświadczenie.

Jesteśmy w pełni przekonani, że to co wyróżnia firmę, to ludzie, dlatego chcemy, aby nasi pracownicy byli zmotywowani i gotowi do prowadzenia z nami naszego zapoczątkowanego w 1973 roku projektu, mającego na celu wprowadzanie innowacyjnych produktów i rozpowszechnianie wykorzystania farb proszkowych na nowych rynkach. Na dowód naszego zaangażowania i profesjonalizmu, Wspólnota Europejska właśnie przyznała nam istotną bezzwrotną dotację w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 w celu opracowania naszej nowej technologii Pulvercoat.

Dzisiaj jesteśmy firmą zatrudniającą ponad 170 pracowników i jesteśmy gotowi stawiać czoła konkurencji na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach, broniąc swojego pochodzenia i naszych umiejętności w dwóch zakładach produkcyjnych we Włoszech i jednym w Polsce, w dwóch firmach handlowych w Niemczech i Hiszpanii, a także w innych przedstawicielstwach rozsianych po całej Europie, aby uzyskać skonsolidowane obroty w wysokości ponad 44 milionów euro.


MISJA i WIZJA


Co oznacza dla nas Wizja? Stanowi wyraz kultury korporacyjnej, oznacza przełożenie swojej misji na fakty.

Zrównoważony rozwój, jakość i innowacje są motorem naszego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest słowem kluczowym. Zrównoważony rozwój zarówno pod względem produktów, jak i procesów produkcyjnych, jest adresowany do osób, które z nami współpracują. Zrównoważony rozwój oznacza bycie uważnym na innych. Dla nas bycie zrównoważonym oznacza zagwarantowanie warunków rozwoju zdolnych do zaspokojenia potrzeb obecnego pokolenia, bez narażania na szwank przyszłych pokoleń.

Jakość jest słowem, o którym w ostatnich latach mówiło się bardzo szeroko i którego często nadużywaliśmy.

Wolimy przyjąć inną koncepcję: chcemy, aby nasi klienci mieli przyjemność korzystania z naszych produktów. Co oznacza: jakość, obsługę i zrównoważony rozwój w tym samym czasie.

Innowacja, inny termin, który często jest nadużywany, ale który ma zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju, a my, dzięki naszej historii i naszym doświadczeniom, zawsze to pokazywaliśmy. Byliśmy prekursorami nowych technologii: proszek na proszek, proszki UV, Pulvercoat i Endurance.
KODEKS ETYCZNY