Rodo


Właściciel strony internetowej / Administrator Danych Osobowych:
Pulverit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strefowa 16, 43-100 Tychy,
KRS: 0000065379, NIP: 5262418507

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

 

 1. W rozumieniu RODO Pulverit Polska Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe występując w roli Administratora Danych Osobowych („Administrator”, „ADO”). 
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy / usług, w tym również w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej i dostosowania Portalu do preferencji i oczekiwań użytkownika - podstawą prawną  jest: - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
 3. Administrator przetwarza Państwa dane również w celu promocji / marketingu własnych produktów lub Zaufanych Partnerów a także by lepiej dostosować usługi do Państwa preferencji - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Przetwarzane są w szczególności następujące dane: 

login 

e-mail 

adresy IP rejestracji, logowania, itp.

 1. Powyższe dane wraz z innymi danymi pozyskanymi podczas korzystania ze strony internetowej, mogą być wykorzystane do profilowania preferencji użytkowników, zgodnie z ideą funkcjonalności tego rodzaju stron internetowych. Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania umowy – w celu wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy / wykonania usługi - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jak również w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 4. Administrator oświadcza, że nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator oświadcza również, że nie korzysta
  z podwykonawców, którzy przekazują dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 5. W przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania
  z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.
 6. Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, itp.
 8. Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym, w tym partnerom współpracującym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
  z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy odbywa się bądź to na podstawie odpowiedniej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, bądź to w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania; 
 • wycofania zgody (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Pulverit Polska Sp. z o.o., korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 


Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne,
  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (poprzez przeglądarkę internetową) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Pulverit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strefowa 16, 43-100 Tychy, KRS: 0000065379, NIP: 5262418507.
 3. Cookies używane są do celu: spersonalizowania treści i reklam, a także w celu analizowania ruch na stronie internetowej.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
  w taki sposób, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. 
 5. Serwis można również przeglądać bez zapisywania informacji w plikach cookies przy użyciu specjalnych trybów dostępnych w przeglądarkach internetowych (tryb incognito, okno prywatne, itp.). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.