polski | český | deutsch | english | pulverit italia

 

 

 

 

 

Logo

P

Eventi e News

 

PULVERIT POLSKA - Inteligentny rozwój
Projekt polega na wdrożeniu do działalności firmy Pulverit Polska nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej dotyczącego znacząco udoskonalonych termoutwardzalnych farb proszkowych oraz sposobu ich wytwarzania. Będzie to pierwsze światowe wdrożenie tej technologii do działalności gospodarczej.

Farby LCT to nowa generacja zaawansowanych termoutwardzalnych powłok proszkowych. Farba ta sieciuje w niższej temperaturze (100°C-120°C) w porównaniu z farbą proszkową według obecnego stanu techniki (160°C-200°C), a sieciowanie przebiega w znacznie krótszym czasie (kilka sekund) w porównaniu z 10-15 minutami dla dostępnych farb proszkowych termoutwardzalnych. Dzięki temu uzyskuje się zmniejszenie o 40-70% energii zużytej w trakcie procesu malowania. Powłoka proszkowa wykonana z farby LCT wykazuje ponadto doskonałe właściwości fizykochemiczne:

wyższą odporność na odpryskiwanie o co najmniej 20% w stosunku do standardowych powłok poliestrowych

twardość ołówkowa powłoki LCT wynosi 2H- 3H i odporność na odpryskiwanie przy uderzeniu <2, podczas gdy powłoki standardowej odpowiednio H-2H i 2,5;

wyższą odporność na promieniowanie UV o co najmniej 20% w stosunku do standardowej powłoki poliestrowej – po 2000 h starzenia zachowuje powyżej 50% połysku w porównaniu z 1000 h dla powłok standardowych;

wyższą odporność na zarysowania o co najmniej 20% w stosunku do standardowej powłoki poliestrowej -odporność na MEK (ASTM D4752) od 160 do 187 cykli podwójnego czyszczenia, podczas gdy powłoka standardowa poniżej 30;

przywieranie do MDF, możliwość stosowania na powierzchniach wrażliwych na ciepło i powlekania trójwymiarowych wyrobów– powłoki według stanu techniki nie posiadają tych cech.

Wartość projektu według umowy o dofinansowanie: 5 619 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 963 044,03 PLN